Optirel company

Конструиране

01

Конструиране и документация

Основното предназначение на приспособлението е да определя позицията и да държи детайла в стабилно положение с цел прецизна и повтаряема изработка.
Заваръчното приспособление следва да е проектирано по начин, по който да се избегнат изкривявания, деформации и напрежения.

С какво още можем да сме ви полезни:
Конструираме специфични решения за ръчно и роботизирано заваряване, съобразени с Вашите чертежи, 3D модели и изисквания за качество.
Екипът ни има опит в конструиране на приспособления и шаблони за заваряване на детайли с различна сложност и размери.

© Copyright Optirel - All Rights Reserved