Optirel company

За нас

Ние сме

Оптирел ООД - новосъздадена компания в сферата на роботизираното заваряване. Ние сме малък екип от инженер-конструктор, двама програмисти и сертифициран специалист по заваряване (IWS). Помежду си споделяме почти 10-годишен опит в разработката на заварени изделия за различни индустрии.

© Copyright Optirel - All Rights Reserved